LOGO-BSI-white-oki5ugwtygplhnlwg053wq137wuwo639izcxq9j6fk
SUN Faro White
Faro White

Silestone SUN Faro White

A powdery white that brings calm and tranquility to spaces.

FINISHES: Suede

THICKNESS: 1.2 cm, 2.0 cm, 3.0 cm.

SLAB FORMAT: 327X159 cm.

Colour